Anmälan
Kontakt
Kontakt
Anmälan

Läromedelstänk

På Friskolan Lust & Lära har vi alltid förespråkat att eleverna ska ha tillgång till tryckt läromedel. Fördelarna med det tryckta läromedlet är enligt oss många. Framför allt kontakten med eleverna. Bakom en skärm skapas det distans mellan läraren och eleven. Och det vill inte vi. En annan fördel enligt forskning är att tillgång till tryckta texter ger bättre läsförståelse för eleven. Självklart är vi inte helt analoga men det är läraren som bestämmer när eleven ska jobba digitalt. Alla elever med särskilda behov har tillgång till hjälpmedel så som bärbar dator. Alla elever har tillgång till Inläsningstjänst (ILT). PÅ ILT finns alla läroböcker inlästa samt vissa skönlitterära verk.

Källa Skolverket https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/tryckta-texter-ger-battre-lasforstaelse)

0278-636570
info@edu-lustlara.se
Gå till Admentum
©Friskolan Lust & Lära | Integritetspolicy