Anmälan
Kontakt
Kontakt
Anmälan

Vuxen

En trevlig välkomnande kort text

Vuxen

En trevlig välkomnande kort text

Om Lust & Lära


Historik

Friskolan Lust & Lära är en lokal friskola för årskurserna 7-9 i Bollnäs. Skolan startades i augusti 2009 av pedagogerna Peter Nyman, Johanna Lund, Anders Ringård, Karin Wellander och Håkan Lind. Vid starten hade skolan 249 elever, idag tar vi emot ca 400 elever, fördelade på studiegrupper om 20 elever. Skolan är belägen på Nyhedsbacken i Bollnäs.

Undervisningen bedrivs enligt de nationella kursplanerna för grundskolans alla ämnen. Skolans val är ämnet Personlig utveckling/ämnesfördjupning, vilket innehåller värdegrundsarbete och arbete utifrån mål i ämnena Idrott och Hälsa, Svenska, Religion, Samhällskunskap och Biologi.

Friskolan Lust & Lära samarbetar i möjligaste mån med lokala företag och leverantörer.

Vår idé

Vår tanke med Lust & Lära har alltid varit att erbjuda något ”mer” än en vanlig skola. Vi är en skola med stort engagemang, värme och hjärta, där eleverna känner sig trygga och sedda och får utvecklas till den de vill vara. På Lust & Lära är elevens personliga utveckling viktig. Vi erbjuder undervisning i toppklass, eftersom vi vet att duktiga, engagerade lärare är en avgörande faktor för goda skolresultat. Skolledning och personal arbetar utifrån en gemensam värdegrund och ett synsätt, där vi tror på alla våra elevers möjligheter att lyckas och nå sina mål.

Friskolan Lust & Lära i Bollnäs AB

Friskolan Lust & Lära är ett företag, som drivs i aktiebolagsform av nuvarande ägarna Johanna Lund, Anders Ringård, Henrik Skarp-Hed och Håkan Lind.

Historik

Friskolan Lust & Lära är en lokal friskola för årskurserna 7-9 i Bollnäs. Skolan startades i augusti 2009 av pedagogerna Peter Nyman, Johanna Lund, Anders Ringård, Karin Wellander och Håkan Lind. Vid starten hade skolan 249 elever, idag tar vi emot ca 400 elever, fördelade på studiegrupper om 20 elever. Skolan är belägen på Nyhedsbacken i Bollnäs.

Undervisningen bedrivs enligt de nationella kursplanerna för grundskolans alla ämnen. Skolans val är ämnet Personlig utveckling/ämnesfördjupning, vilket innehåller värdegrundsarbete och arbete utifrån mål i ämnena Idrott och Hälsa, Svenska, Religion, Samhällskunskap och Biologi.

Friskolan Lust & Lära samarbetar i möjligaste mån med lokala företag och leverantörer.

Vår idé

Vår tanke med Lust & Lära har alltid varit att erbjuda något ”mer” än en vanlig skola. Vi är en skola med stort engagemang, värme och hjärta, där eleverna känner sig trygga och sedda och får utvecklas till den de vill vara. På Lust & Lära är elevens personliga utveckling viktig. Vi erbjuder undervisning i toppklass, eftersom vi vet att duktiga, engagerade lärare är en avgörande faktor för goda skolresultat. Skolledning och personal arbetar utifrån en gemensam värdegrund och ett synsätt, där vi tror på alla våra elevers möjligheter att lyckas och nå sina mål.

Friskolan Lust & Lära i Bollnäs AB

Friskolan Lust & Lära är ett företag, som drivs i aktiebolagsform av nuvarande ägarna Johanna Lund, Anders Ringård, Henrik Skarp-Hed och Håkan Lind.

Elevförsäkring

Utdrag ur sida

Fördel med friskola

Utdrag ur sida

Läsårsdata

Utdrag ur sida

Läsårsdata

Utdrag ur sida

Fördel med friskola

Utdrag ur sida

Klagomål

Utdrag ur sida

Om Lust & Lära

Utdrag ur sida

Skolskjuts

Utdrag ur sida

Studie & Yrkesvägledning

Utdrag ur sida

Kontakta oss

Skolledning

Organisation

Ledningsfunktioner och ansvarsområden
0278-636570
info@edu-lustlara.se
Gå till Admentum
©Friskolan Lust & Lära | Integritetspolicy