Anmälan
Kontakt
Kontakt
Anmälan

Gymnasieskolan

Här kan du läsa mer om Gymnasieskolan (GY 11) samt antagningsregler, behörighet, meritvärde mm.

Gymnasieskolan har 18 nationella program, med sammanlagt 60 inriktningar.

Det finns 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program.

Ett yrkesprogram förbereder för ett yrkesliv eller fortsatta studier och innehåller minst 15 veckors APL (Arbetsplatsförlagt lärande) Möjlighet till grundläggande behörighet för högskolestudier.

Ett högskoleförberedande program ger en god grund för fortsatta studier.

Alla gymnasieprogram består av olika kurser, på sammanlagt  2500 poäng. 

Yrkesprogram

Barn- och fritidsprogrammet BF

Bygg- och anläggningsprogrammet BA

El- och energiprogrammet EE

Fordons- och transportprogrammet FT

Handels- och administrationsprogrammet HA

Hantverksprogrammet HV

Hotell- och turismprogrammet HT

Industritekniska programmet IN

Naturbruksprogrammet NB

Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL

VVS- och fastighetsprogrammet VF

Vård- och omsorgsprogrammet VO

Behörighet (krav på förkunskaper) för yrkesprogrammen:

Lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, matematik, engelska + 5 andra ämnen.

Högskoleförberedande program

Ekonomiprogrammet EK

Estetiska programmet ES

Humanistiska programmet HU

Naturvetenskapsprogrammet NA

Samhällsvetenskapsprogrammet SA

Teknikprogrammet TE

Behörighet (krav på förkunskaper) för högskoleförberedande program:

Lägst betyget E i svenska eller svenska som andra språk, matematik, engelska + 9 andra ämnen.

För EK, HU, SA: Lägst betyget E i geografi, historia, religion och samhällskunskap + 5 andra ämnen.

För NA, TE: Lägst betyget E i Biologi, Fysik, Kemi + 6 andra ämnen.

För ES: Inga krav på vilka 9 ämnen som ska ingå.

Andra möjligheter

International Baccalaureate IB - ett internationellt, högskoleförberedande gymnasieprogram med undervisning på Engelska

Riksrekryterande utbildningar

Spetsutbildningar

Särskilda varianter inom nationellt program 

Introduktionsprogram IM (för den som inte är behörig till ett nationellt program)

Antagningsregler och meritvärde

Ditt slutbetyg i årskurs 9 är avgörande för antagningen. Lägg ihop poängen för dina 16  eller 17 högsta betyg, så får du ditt meritvärde. Eleverna tas in på de valda programmen i tur och ordning. Högst meritvärde kommer in först.

Dina betyg i de olika ämnena värderas enligt följande:

A= 20 p

B= 17,5 p

C= 15 p

D= 12,5 p

E= 10 p

F= 0 p

OBS! Du som läser ett modernt språk som språkval, får räkna med det som ett 17:e betyg.

Vill du läsa ännu mer om gymnasieskolan  och gymnasievalet?

Klicka på länken, för att ta del av en pdf-fil där gymnasieskolan presenteras: presentationprogramvaljaren2015.pdf

0278-636570
info@edu-lustlara.se
Gå till Admentum
©Friskolan Lust & Lära | Integritetspolicy