Anmälan
Kontakt
Kontakt
Anmälan

Värdegrund

Friskolan Lust & Läras ledord är "engagemang för kunskap och utveckling". För att nå dit ska all personal som arbetar på skolan ha ett coachande förhållningssätt. Detta innebär en tro på varje elevs förmåga att lyckas och nå sina mål. Att skapa goda relationer med sina elever genom ett coachande förhållningssätt är en viktig del i arbetet med att skapa trygghet och studiero.

På Friskolan Lust & Lära ser vi handledarskapet som en nyckel till en lyckad skolgång för eleven. Handledaren ska vara en trygg ledare som, genom sitt arbete och engagemang, guidar varje elev genom studier och den personliga utvecklingen under högstadietiden. Skolans värdegrund ska genomsyra arbetet med eleverna och handledaren ansvarar för att alla elever är förtrogna med skolans likabehandlingsplan.

All personal på skolan är förtrogen med L & L värdegrundspolicy.

0278-636570
info@edu-lustlara.se
Gå till Admentum
©Friskolan Lust & Lära | Integritetspolicy