Anmälan
Kontakt
Kontakt
Anmälan

Vetenskaplig grund

Utbildning ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Utbildning på vetenskaplig grund innebär att kunskaper från vetenskapliga studier ska vara utgångspunkten när skolan planerar, genomför och utvärderar sin verksamhet. Beprövad erfarenhet är professionens egen, gemensamma kunskap som växer fram över tid.

Friskolan Lust & Läras vetenskapliga grund är:

  • "Coachning - ett verktyg för skolan" av Anna-Karin Arenius
  • "Lärandets ordning och reda" av Marcus Samuelsson
  • "Att följa lärande, formativ bedömning i praktiken" av Dylan Wiliam
0278-636570
info@edu-lustlara.se
Gå till Admentum
©Friskolan Lust & Lära | Integritetspolicy