Anmälan
Kontakt
Kontakt
Anmälan

Specialpedagogik

Specialpedagogens främsta uppdrag på Friskolan Lust & Lära är att arbeta mot de ungdomar som har en komplex lärande- och/eller livssituation. Genom att göra pedagogiska kartläggningar ser specialpedagogen mönster i elevens skolsituation och lärmiljö. Målet med en pedagogisk kartläggning är att se vilka stödinsatser som krävs för att eleven ska kunna visa sina förmågor och nå så långt hen kan mot ämnenas olika kunskapskrav. En specialpedagog skriver även underlag till ansökningar om särskilt stöd, fortbildar och stöttar lärarna, ansvarar för överlämningar och deltar i elevhälsoteamets arbete.

0278-636570
info@edu-lustlara.se
Gå till Admentum
©Friskolan Lust & Lära | Integritetspolicy