Anmälan
Kontakt
Kontakt
Anmälan

Årsplan inför gymnasievalet 21/22

Ansökan till gymnasiet ska ske senast fredag 11 februari 2022. Innan dess finns en genomtänkt planering, som syftar till att hjälpa eleverna i åk 9 att göra ett självständigt och väl underbyggt val. Syftet med planeringen är också att alla vårdnadshavare ska känna sig informerade och trygga i vad som händer under året.

Augusti-november 2021

 • På lektionerna i ämnesfördjupning/personlig utveckling ägnas stor del av hösten i åk 9 åt förberedelser inför gymnasievalet. Lektionerna innehåller information och gruppvägledning i samarbete med skolans studie- och yrkesvägledare. Vi arbetar med enskilda övningar och gruppövningar på temat självkännedom, studier, yrken och framtid. Syftet med undervisningen är att eleverna ska ges möjlighet att vidga sina perspektiv och få ökad kunskap om sig själva och sina valmöjligheter. 
 • September-december 2021: Alla elever i åk 9 erbjuds under hösten ett eller flera individuella vägledningssamtal med studie- och yrkesvägledaren.
 • SYV har gymnasieinformationskvällar för vårdnadshavare.

         

 Idrottsgymnasium

 • Elever som vill söka idrottsgymnasium, NIU eller RIG, ska göra det på hösten 2021. Denna ansökan gäller endast idrottsdelen, som söks separat, via respektive idrottsförbund. För de flesta idrotter är sista ansökningsdatum 1 december, men för några idrotter kan det vara tidigare. Idrottseleverna gör sedan sin gymnasieansökan, där man söker skola och program, samtidigt som övriga elever, senast 11 februari 2022.

Januari 2022

 • Gymnasieansökan görs digitalt på Gymnasieantagningens ansökningssida, som öppnas i mitten av januari. Innan dess har eleverna fått sina personliga inloggningsuppgifter av studie- och yrkesvägledaren. Eleverna får också en genomgång av hur det går till att söka. Eleverna kan sedan logga in på sin personliga sida och göra sin ansökan. Ansökan görs på höstterminsbetyget och är preliminär. De elever som vill, får självklart hjälp med ansökan. Klicka på följande länk för att komma direkt till startsidan, där du loggar in till din personliga sida och gör ansökan: https://dalarna.dexter-ist.com/Dalarna/Default.asp?page=auth/common/login

Februari 2022

 • Fredag 11/2 2022 senast kl. 16.00, ska gymnasieansökan vara ifylld, bekräftad, utskriven och inlämnad i pappersform till SYV på skolan. Ansökan ska också vara undertecknad av eleven.

Mars-april 2022

 • Antagningsprover för elever som sökt Estetiska programmet, i de fall antagningsprov tillämpas

April 2022

 • I början av april får eleven ett preliminärt antagningsbesked, som bygger på höstterminsbetyget. Eleven måste själv logga in på sin ansökningssida för att se resultatet.
 • 17 april  öppnar webben för en omvalsperiod, som pågår till 11 maj. Då kan de elever som vill, gå in och ändra i sin ansökan. Man kan då ta bort, lägga till eller ändra ordning på sina programval. Elever som önskar göra omval, måste kontakta SYV för att få sidan öppnad igen. När eleven gjort sina ändringar, skrivs ansökan ut igen, undertecknas av elev och vårdnadshavare och lämnas till SYV i god tid innan omvalsperiodens slutdatum.

Maj 2022

 • 11 maj avslutas omvalsperioden och webbsidan stängs.

Juni 2022

 • I början av juni skickas elevernas slutbetyg in och registreras hos Gymnasieantagningen.

Juli 2022

 • 1 juli får eleven sitt slutliga antagningsbesked, som bygger på slutbetyget i åk 9. Eleven måste återigen logga in på sin ansökningssida för att se resultatet och sedan svara och bekräfta sin plats!
 • 1 juli-29 juli: Svarsperiod, då eleven ska svara Elevantagningen och tacka ja till erbjuden plats. Om man är reservplacerad ska man svara om man önskar stå kvar som reserv på högre val.

Augusti-september 2022: Reservantagning för elever som står på reservplats

0278-636570
info@edu-lustlara.se
Gå till Admentum
©Friskolan Lust & Lära | Integritetspolicy